Tot 15 mm lang, lichtgroen lichaam met gele tekeningen; de tasters bereiken bijna viermaal de lengte van het lichaam. De vleugels zijn wat langer dan het achterlijf. Komt vooral voor op eikenbomen en in parken (ook in mijn tuin) van juli tot november. Jaagt 's nachts actief op bladluizen en rupsen; is graag in het licht. De mannetjes tsjirpen niet als andere sprinkhanen, maar trommelen in plaats daarvan met hun achterpoten op bladeren!

Reacties